logo
logo

Juridisch advies voor werkgevers en werknemers in het onderwijs

Juridisch advies voor werkgevers en werknemers in het onderwijs

Remko Koopman is specialist in arbeidsrecht en ambtenarenrecht in het primair, voortgezet en hoger onderwijs. Ook heeft hij gedegen kennis van de speciale juridische regels en procedures die van toepassing zijn in het bijzonder onderwijs.

Openbare scholen en bijzonder onderwijs
Openbare scholen worden (indirect) bestuurd door de overheid, waardoor de werknemers meestal vallen onder het ambtenarenrecht. Scholen in het bijzonder onderwijs worden bestuurd door een stichting of een vereniging. Voor medewerkers in het bijzonder onderwijs gelden daarom de regels van het Burgerlijk Wetboek en de desbetreffende onderwijs cao.

Schoolbesturen, onderwijsinstellingen en onderwijsmedewerkers
Arbeidsrecht aan Zee  adviseert, bemiddelt en procedeert voor grote onderwijsbesturen, kleinere onderwijsinstellingen, alsook voor medewerkers aan onderwijsinstellingen, zoals leraren en ondersteunende onderwijsmedewerkers.

Waarbij kan ik u adviseren?

 • Arbeidsovereenkomst, benoeming, overeenkomst van opdracht.
 • Beëindiging van de ambtelijke aanstelling.
 • Beëindiging van de arbeidsrelatie: ontslag, via de rechter of het UWV, en de vaststellingsovereenkomst.
 • Ontslag op staande voet.
 • Reorganisatie en Sociaal Plan.
 • Vergoeding, transitievergoeding.
 • WW- en WIA-uitkering, bovenwettelijke uitkering.
 • Demotie, disfunctioneren.
 • Disciplinaire maatregelen.
 • Uitleg van de cao.
 • Bepaalde tijd contract, opvolgende arbeidsrelaties.
 • Klachten.
 • Bezwaar en (hoger) beroep.
 • Participatiefonds.
 • Arbeidsconflicten en samenwerkingsconflicten in het onderwijs.

Remko Koopman is aangesloten bij de volgende specialisatieverenigingen: