logo
logo

Juridisch advies voor de ondernemingsraad

Juridisch advies voor de ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft de belangrijke taak om overleg te voeren met de bestuurder over reorganisaties, aanpassing aan organisatie, innovaties en tal van andere belangrijke onderwerpen. Het OR werk is niet bepaald eenvoudig! De OR moet immers altijd een afweging maken tussen de een succesvolle bedrijfsvoering, de continuïteit van de onderneming en de belangen van de werknemers.

In een aantal limitatief in de wet omschreven gevallen heeft de ondernemingsraad een advies- of instemmingsrecht op grond van de WOR. Wat zijn uw rechten en plichten en welke verplichtingen rusten en op de bestuurder? Over uw rechten en plichten kan Remko Koopman u adviseren. Hoe kunt u de overlegvergadering het beste insteken om de bestuurder te overtuigen van de zienswijze van de ondernemingsraad en de belangen van het personeel. In welke gevallen is samenwerking met vakbonden gewenst om een sociaal plan te sluiten?

Ook als de ondernemingsraad een sociaal plan sluit kunnen wij u daarbij behulpzaam zijn. Het streven van Koopman Advocatuur is er altijd op gericht om in overleg tot een goede oplossing te komen. Naast juridische aspecten zijn interventies gericht op een zo optimaal mogelijke samenwerking noodzakelijk. Procedures zijn een uiterste redmiddel.