logo
logo

Juridisch advies arbeidsrecht voor werkgevers

Juridisch advies arbeidsrecht voor werkgevers

Van u als werkgever wordt verwacht dat u de regels van het arbeidsrecht kent en juist toepast. Dat is niet eenvoudig, want het arbeidsrecht en sociaalzekerheidsrecht zijn ingewikkeld en veranderen regelmatig. Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is het arbeidsrecht er niet eenvoudiger op geworden. Door tijdig juridisch advies te vragen, kunt u problemen voorkomen en veel geld besparen. Arbeidsrecht aan Zee en Mediation aan Zee is u graag van dienst.

Eisen aan re-integratie en arbeidsovereenkomsten
Denkt u maar eens aan de hoge sancties die het UWV oplegt, als men oordeelt dat de werkgever te weinig re-integratie-inspanningen heeft gepleegd. Ook een goed doortimmerde arbeidsovereenkomst vraagt om specialistische kennis. Denk aan de eisen die de wet stelt, zoals opzegtermijnen, concurrentie- en relatiebedingen.

Vragen over en hulp bij ontslagrecht
Werkgevers breken zich vaak het hoofd over vragen als ‘wanneer is er voldoende dossier opgebouwd om een arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen?’ of ‘kan er ontslag op staande voet worden gegeven?’ en´hoe kan een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden worden beëindigd?’. Arbeidsrecht aan Zee kan u juridisch bijstaan bij alle soorten ontslag: vanwege verwijtbaar disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie tot en met ontslag vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Vergeet de herplaatsingsverplichting niet!
Op grond van de wet moet een werkgever voordat hij tot ontslag overgaat bijna altijd kijken of een herplaatsing mogelijk is. Dat vergeten kan ertoe leiden dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst niet wil ontbinden.

Onderhandelen en procederen of toch mediaten?
Vaak worden arbeidszaken opgelost doordat werkgever en werknemer met elkaar een regeling treffen. Daarbij hoort een onderhandelingstraject. Bij een verstoorde arbeidsrelatie kan ontbinding alleen plaatsvinden als is de verstoring duurzaam is. Het verstandig dan eerst te mediaten>>

Expertise Arbeidsrecht aan Zee:

 • Opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden.
 • Opstellen en beoordelen van oproepcontracten of overeenkomsten van opdracht voor zzp’ers.
 • Opstellen en uitleggen van bijzondere bedingen.
 • Opzeggen van arbeidsovereenkomsten.
 • Aanvragen van ontslagvergunningen.
 • Ontbindingsverzoeken.
 • Opstellen vaststellingsovereenkomsten.
 • Reorganisaties.
 • Collectief ontslag.
 • Procedures tegen het UWV, o.a. bij loonsancties.
 • Voeren van onderhandelingen en arbeidsrechtelijke procedures.

Neem contact op >>