logo
logo

Werken aan de verhouding tussen ondernemingsraad en bestuurder relatie

Werken aan de verhouding tussen ondernemingsraad en bestuurder

Een adviseur moet – en dat is nog belangrijker dan de formele aspecten –  ook oog hebben voor het feit dat ondernemingsraad en bestuurder in een duurzame relatie tot elkaar staan. Partijen moeten met elkaar verder of ze willen of niet. Het is hun wederzijds belang dat die relatie zakelijk goed is. Te vaak loopt de relatie tussen de ondernemingsraad en bestuurder vast. De ondernemingsraad voelt zich vaak niet serieus genomen en stelt dat de bestuurder de ondernemingsraad ziet als een lastig maar een “verplicht rondje “. De bestuurder op zijn beurt klaagt vaak over de procedurele houding van de ondernemingsraad. Er ontstaat een conflictueuze sfeer die zich kenmerkt door wantrouwen over en weer.

Remko Koopman kan helpen die relatie weer vlot te trekken. Door met elkaar te spreken over belangen en minder over standpunten in te nemen kan beter worden gezocht naar voor alle partijen aanvaardbare oplossingen. Arbeidsrecht aan Zee adviseert te werken met het Havard onderhandelingsmodel. De kern van deze methode is gelegen in het scheiden van de mens en het probleem, het zich richten op belangen in -plaats- van posities zijn standpunten, het zoeken naar oplossingen in wederzijds belang en het zoeken naar objectieve criteria.