logo
logo

Mediation

Wat is mediation?

Mediation is een effectieve manier om zelf conflicten op te lossen onder begeleiding van een neutrale tussenpersoon. Partijen in een conflict hebben vaak bepaalde standpunten. Achter de standpunten schuilen vaak de wezenlijke belangen waarom het feitelijk gaat. De mediator helpt de partijen bij het conflict om weer met elkaar in gesprek te komen en te zoeken naar onderliggende belangen. Door te sturen in de communicatie en inzicht te geven in de onderliggende belangen help ik een de brug te slaan tussen partijen. Vervolgens begeleid ik bij het vinden van een toekomstgerichte oplossing waarbij de wederzijdse belangen worden gewaarborgd. Partijen bedenken uiteindelijk zelf de oplossing met hulp van mij als mediator.

Daarnaast ondersteunt de mediation partijen bij het zoeken naar creatieve toekomstgerichte oplossingen waarbij de wederzijdse belangen van partijen zo goed mogelijk worden gewaarborgd. De mediator geeft geen juridisch advies.

Kenmerken van mediation

 • De betrokkenen houden zelf zeggenschap over de kwestie, er wordt niet over hen beslist door een derde. Partijen komen zelf met een oplossing onder leiding van een mediator.
 • Mediation richt zich op een oplossing in de toekomst waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van beide partijen
 • De vertrouwelijkheid van al hetgeen dat wordt besproken mediation wordt gewaarborgd door de mediation overeenkomst en het mediation reglement.
 • De mediator geeft geen advies

Waarom mediation in arbeidszaken?

Als mediator bied ik professionele ondersteuning om weer tot constructieve samenwerking te komen, conflicten te voorkomen of op te lossen en de gevolgen van conflicten te herstellen.
Voordelen:

 • Sneller dan een procedure
 • Effectief
 • Vaak goedkoper dan een procedure
 • Een duurzaam en gedragen resultaat.

Wanneer mediation in arbeidszaken?

 • Als arbeidsverhoudingen verstoord zijn is het goed die verstoring op te lossen of om te komen rond afspraken rond overplaatsing, einde dienstverband etc.
 • Als de werkrelatie ook in de toekomst een rol blijft spelen
 • Als je zoekt naar een oplossing van alle aspecten van het probleem wilt komen
 • Als partijen een snelle oplossing voor hun probleem willen
 • Als partijen zelf invloed willen hebben op de oplossing

Ontslag en de verstoorde arbeidsrelaties

 • Vaak verzoekt de werkgever de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Het ontslagdossier over de verstoorde verhouding moet het ontslag volledig kunnen dragen. De kantonrechter verwacht dat in voldoende mate blijkt dat de werkgever zich daadwerkelijk heeft ingespannen om de verstoorde relatie op te lossen en dat de verstoring onherstelbaar is. Ook moet uit het dossier blijken dat herplaatsing feitelijk niet meer mogelijk is.
 • Mediation en conflictbemiddeling zijn uitstekende hulpmiddelen om het conflict daadwerkelijk op te lossen.
 • Verstoorde arbeidsverhoudingen zijn niet alleen een bron van onrust maar leiden ook vaak tot uitval van de werknemer. De juridisering van het arbeidsconflict brengt vaak met zich mee dat partijen zich ingraven en er feitelijk geen oplossing tot stand komt. Mediation is een uitstekend hulpmiddelen om de verstoorde verhouding weer “vlot” te trekken.

Wanneer is een arbeidsconflict geschikt voor mediation?

Voor succesvolle mediation is het essentieel dat alle partijen bereid zijn te zoeken naar oplossingen. Mediation is vooral geschikt als er emotionele en relationele factoren spelen en/of er sprake is van communicatiestoornissen.

Wanneer wel mediation en wanneer niet?

Verreweg de meeste arbeidszaken zaken lenen zich uitstekend voor mediation. Wel moet de bereidheid er zijn te zoeken naar oplossingen die recht doen aan de belangen van alle partijen. Deelnemers moeten ook de nodige onderhandelingsruimte hebben. Mediation is niet geschikt als een conflict al te ver geëscaleerd is, maar ook niet bij een zakelijk verschil van mening, bijvoorbeeld over de uitleg van regelgeving, of als partijen behoefte hebben aan een principiële uitspraak.

Wat is het verschil tussen mediation en conflictbemiddeling?

 • Een mediator geeft geen inhoudelijk advies een bemiddelaar nadrukkelijk wel.
 • Een mediator stuurt op communicatie een bemiddelaar stuurt op een resultaat en probeert partijen te beïnvloedden om een bepaalde keuze te maken.

Waarom mij als mediator?

Als mediator en jurist ken ik beide werelden (die van de mediation en die van het arbeidsrecht). Ook al geef ik in de rol van mediator geen advies het is toch een voordeel om goede kennis van het arbeidsrecht te hebben. Het is goed om als mediator te weten waar partijen over spreken en wat de voetangels en klemmen kunnen zijn. Ook kan ik partijen doorverwijzen voor Juridisch advies.
Neem contact met mij op>>